13/02-2023

Ordinær generalforsamling


Tirsdag 21 marts 2023 klokken 18.30


Ordinær generalforsamling

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro

Ordinær generalforsamling
Tirsdag 21 marts 2023 klokken 18.30

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Døesvej 56, 7500 Holstebro

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
4. Valg af bestyrelse:
På valg er:
a) Formand - Jacob Carlo Ravnholt genopstiller
b) Bestyrelsesmedlem - Jens Ole Hangaard , Genopstiller ikke
c) Næstformand – Kenneth Jepsen genopstiller
5. Valg af suppleanter
6. Valg af Revisor
7. Indgående forslag – forslag fra bestyrelsen om kontingent, en stigning fra 130,- kr. til 150,- kr, samt afskaffelse af 10 turskort
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde på jacob.ravnholt@outlook.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|