13/05-2015

Nyt bestyrelses medlem


Gerneral forsimling


Der blev til general forsamlingen valgt et nyt betyrelses medlem, da Mads har valgt at fokusere på træner jobbet. Vi byder velkommen til Rut der fremover vil være sekræter i klubben.

Alle nøgle personer kan ses under fanebladet "INFO"
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Skivevej 42 | 7500 Holstebro | Tlf. 2182 8484 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|