11/08-2020

GENERAL FORSAMLING


INKALDELSEBokseklubben Sct Jørgen Holstebro

Ordinær generalforsamling
tirsdag 18 august 2020 klokken 19.00

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro indkalder hermed til ordinær generalforsamling På døesvej 56, 7500 Holstebro
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4. Valg af bestyrelse

På valg er:
a) Kassere Jacob Ravnholt- Genopstiller
b) Bestyrelsesmedlem Brian Pedersen -genopstiller
c) Bestyrelsesmedlem Kasper Hangaard -genopstiller ikke
5. Valg af suppleanter
6. Valg af Revisor
7. Evt. indgående forslag
8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen


Hilsen
Bestyrelsen
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|