22/02-2022

INKALDELSE


Ordinær generalforsamling


INKALDELSE Ordinær generalforsamling


Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro

Ordinær generalforsamling
tirsdag 22 marts 2022 klokken 18.00

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Døesvej 56, 7500 Holstebro
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4. Valg af bestyrelse
På valg er:
a) Kasserer Mette Munchow - Genopstiller
b) Bestyrelsesmedlem Brian Pedersen -Genopstiller
5. Valg af suppleanter
6. Valg af Revisor
7. Evt. indgående forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
jacob.ravnholt@outlook.dk


Hilsen
Bestyrelsen
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|