22/03-2017

Generalforsamling 29/3


Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand afgår Jens Ole Hangaard modtager genvalg

6. valg af bestyrelsesmedlemmer +suppleant afgår Rut Kousholt modtager ikke genvalg afgår Søs Dalgaard modtager genvalg + suppleant

7. Valg af 2 revisor + 1 revisorsuppleant Afgår Jørgen Dau, Jacob Ravnholt suppleant Bjarne Andersen

8. Eventuelt
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|