06/03-2019

General forsamling


Inkaldelse


Bokseklubben Sct Jørgen Holstebro

Ordinær generalforsamling
26 marts 2019 klokken 18.30

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro indkalder hermed til ordinær generalforsamling i lokalerne Skivevej 42, 7500 Holstebro
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4. Valg af bestyrelse

På valg er:
a) Formand Jens Ole Hangaard- Genopstiller
b) Bestyrelsesmedlem Titti Jørgensen- Genopstiller ikke
c) Bestyrelsesmedlem Mathias Jensen – Genopstiller ikke
5. Valg af suppleanter
6. Valg af Revisor
7. Evt. indgående forslag
8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen


Hilsen
Bestyrelsen
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|