13/03-2018

General forsamling


Dagsorden


Dagsorden.

Generalforsamling Bk.Sct.Jørgen


Tirsdag d. 20 marts kl. 1900 Skivevej 42 Holstebro        


1. Valg af dirigent.


        2.  Beretning fra formand


        3. Fremlæggelse af årsregnskab


        4. Indkommen forslag


        5. Valg af kasser. afgår Birgit Nielsen ønsker ikke genvalg


        6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer+suppleant afgår . Kasper Hangaard og Søs Dalgaard Søs ønsker ikke                genvalg, suppleant afgår Mathias Jensen


        7. Valg af 2 revisorer + suppleant afgår Bjarne Andersen og Jørgen Dau suppleant afgår Niels Andersen


        8.Evt.

Husk at foreslår skal være formanden i hænde senest i morgen onsdag d. 14/3


 
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|